Zarządzanie

MSM

Zarząd nieruchomościami sprawujemy na podstawie umów oraz wydanych pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie do reprezentowania Właścicieli wobec jednostek administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw, instytucji i sądów, do zaciągania zobowiązań w imieniu Właścicieli oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Właścicieli, a także do prowadzenia czynności związanych z remontami i modernizacją, najmem lokali oraz zbierania w imieniu Właścicieli czynszów. Szczegółowe obowiązki i kompetencje zawarte są w umowie o zarząd nieruchomością. Firma przedstawia szczegółowe sprawozdania w okresach ustalonych z Właścicielem z kosztów i przychodów za okres sprawozdawczy, oraz stanu technicznego i funkcjonalnego nieruchomości.

zarząd nieruchomościami
zyski

Naszym staraniem doprowadziliśmy wiele zaniedbanych nieruchomości do takiego stanu, że przychody z nich pokrywają koszty oraz przynoszą dochód Właścicielom, co jest głównym celem naszej pracy. Sukcesywnie podnoszony jest również stan techniczny oraz funkcjonalny nieruchomości. Nieruchomości, którymi zarządzamy osiągają dobrą płynność finansową, przynoszą dochody Właścicielom, natomiast wartość tych nieruchomości sukcesywnie wzrasta.

MSM Nieruchomości
ul. Piłsudskiego 1/20
26-600 Radom

pon. - pt.
10:00 - 16:00
sob. - niedz.
10:00 - 16:00